Profil - Dr. Tomáš Rychnovský Ph.D.

Specialista na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému. V případě zájmu lze naleznete resumé pana doktora.

RESUMÉ


Dr. Tomáš Rychnovský Ph.D. vystudoval fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval s červeným diplomem.
Specializuje se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému a učil se od světoznámých odborníků.
Je žákem Prof. Dr. Pavla Koláře Ph.D., přednosty rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož působil 10 let a kde mohl vnímat základ pro nejnovější ověřené terapeutické postupy, které používá ve své praxi a které jsou ověřené mj. na vrcholových sportovcích.
V době studií měl možnost se pravidelně potkávat např. s nestorem české i světové fyzioterapie Prof. MUDr. Karlem Lewitem, Dr.Sc. 
Během studia se zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch.
Vědecký doktorský titul Ph.D. získal v roce 2010 na Univerzitě Karlově obhajobou dizertační práce s názvem "Magnetická rezonance respirační dynamiky a posturální funkce bránice". Ve stejném roce získal titul PhDr.

Od roku 2001 provozuje soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé. V roce 2006 rozšířil praxi o dětskou část a provádí diagnostiku a terapii hybných poruch novorozenců (držitel certifikátu garantovaného Mezinárodní Vojtovou společností).

Podílí se na výuce fyzioterapeutů 2. lékařské fakulty UK v Praze. Přednáší rovněž fyzioterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě. Pořádá speciální semináře, které se zabývají předáváním zkušeností z oblasti tělesné, cvičením i přednášením o tom, jak se zbavit bolesti v těle a předcházet jim a rovněž o najití rovnováhy a stability mysli, naučit se zacházet, ale i předcházet stresům a být v životní pohodě. Jeho školení využívají firmy jako ČSOB, ING, Autocont, Geis apod.
Nahoru